YILDIRIM BAYEZID ( 1. BAYEZID )

  1. Murat’ ın oğlu ve savaş meydanında padişah ilan edilen ilk Osmanlı padişahıdır. Yıldırım ünvanını Karamanoğlulları ile yapılan ‘ Frenkyazısı Savaşı’ ında atını çok hızlı kullanması sebebi ile almıştır. Yıldırım ünvanını şehzade iken almıştır. En önemli özelliği İstanbul’ u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır.

YILDIRIM BEYAZID DÖNEMİNDEKİ GELİŞMELER

 1396 yılında Avrupalı devletlerin de katıldığı ilk Osmanlı ve Haçlı savaşı olan Niğbolu Savaşı yapılmış ve kazanılmıştır. Savaşın sonucunda Memluk devletinde hayatını sürdüren Abbasi halifesi Yıldırım Bayezıd’ a ‘Sultan-ı İklimi Rum (Anadolu Diyarının Sultanı) ünvanını vermiştir.

 1391 ve 1401 yılları arasında İstanbul’ u 4 defa kuşatmıştır. İstanbul kuşatması için Güzelcehisar ( Anadolu Hisarı)’ ı yaptırmıştır.

Anadolu Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağlayan ilk Osmanlı padişahıdır. Bir çok beyliğe son vererek Osmanlı devleti hakimiyetine almıştır.

Kütahya merkezli Anadolu beylerbeyliği kurulmuştur. İlk Anadolu beylerbeyi Kara Timur Taş Paşa’ dır.

YILDIRIM BAYEZID VE TİMUR

YILDIRIM BAYEZİD’ IN İSTANBUL KUŞATMALARININ BAŞARISIZ OLMA NEDENLERİ

Yıldırım’ ın İstanbul kuşatması sırasında Karamanoğulları iki defa isyan etmiştir. Yine kuşatma sırasında Niğbolu savaşı çıkmıştır. Bu nedenle Yıldırım Bayezıd kuşatmayı tekrar kaldırmıştır.

Niğbolu Savaşından sonra Yıldırım Bayezıd tekrar İstanbul’ u kuşatmıştır. Ancak bu kuşatmayı da Timur’ un Sivas’ ı işgal etmeye başlaması sonucu tekrar kaldırmak zorunda kalmıştır.

Yıldırım Bayezıd, İstanbul’ u almak için önemli adımlar atmıştır. Ancak yine de başarılı olamamıştır. İstanbul’ u alamasa dahi Bizans devleti ile antlaşma yapmıştır. Antlaşmaya göre;

 Bizans, Osmanlı devletine vergi verecektir.

 İstanbul’ da Türk mahallesi kurulacaktır.

 İstanbul’ a kadı atanacaktır.

 Antlaşmanın maddeleri Osmanlı Devletinin başarı kazandığını göstermektedir.

ANKARA SAVAŞI VE YILDIRIM BAYEZID’ IN TİMUR’ A ESİR DÜŞMESİ

Ankara Savaşının Nedenleri:

 Timur’ dan kaçan beylerin Yıldırım Bayezıd’ a sığınması

 Akkoyunların ve Anadolu beylerinin Timur’ u Yıldırım Bayezıd’ a karşı kışkırtması

 Timur ve Yıldırım’ ın Türk dünyasının lideri olmak istemesi

gibi durumlar Ankara Savaşının yaşanmasına neden olmuştur. Ankara Savaşı büyük bir yenilgi ile sonuçlanmış ve Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek olan ‘ Fetret Devri’ ne girmiştir.

Ankara Savaşının Sonuçları:

İstanbul’ un alınması 50 yıl gecikmiştir.

 En önemli sonucu Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur.

 Akkoyunlu devleti Doğu bölgesinde güçlenerek Osmanlı Devletinin siyasi rakibi olmuştur.

Yıldırım Bayezıd ve eşleri Timur’ a esir düşmüştür.

Anadolu bu savaş sonucunda büyük oranda tahrip edilmiştir.

 

YILDIRIM BAYEZID VE TARİHTEKİ İLKLERİ

İlk defa culüs bahşişi dağıtan Osmanlı padişahıdır.

Osmanlı bürokrasisinin temellerini atan devlet adamıdır.

Bursa’ da Osmanlı devletinin ilk darüşşifasını yaptıran Osmanlı padişahıdır.

 İskan politikası sayesinde fetret devrinde çok fazla toprak kaybı yaşanmamıştır. Sadece Yıldırım Bayezıd ve oğulları arasında taht kavgaları yaşanmıştır.

Yıldırım Bayezıd, eşi ve oğulları ile Timur‘ a esir düşmüştür. Yıldırım Bayezıd ölene kadar Timur’ un esiri olarak yaşamıştır. Timur tarafından Yıldırım’ a kötü muamele yapılmadığı ileri sürülmektedir.

Ancak Yıldırım Bayezıd’ ın ölümü tarihçilere göre her zaman muamma olarak nitelendirilmektedir. Bazı tarihçilere göre hastalığa yakalanarak öldüğü ileri sürülmektedir. Bazıları da tam tersi esir hayatına dayanamayıp zehir içtiğini ve intihar ettiğini ileri sürmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.