Ana Sayfa tarih Tarihteki Din Büyükleri Ve Alimler

Tarihteki Din Büyükleri Ve Alimler

68
0
Tarihdeki din büyükleri

Tarihteki Din Büyükleri Ve Alimler

            Tarih boyunca süregelen alim, evliya ve İslam büyükleri, Müslümanlara ve insanlara yüce dini öğretmişlerdir ve bunların belli başlı vasıfları vardır.

 İslam dininin hükümlerini çok iyi bilen alimlerdir.

 Resullerin seyyidine ulaşan bir silsilenin halkasıdırlar.

 Şeriata aykırı hiçbir iş yapmazlar, hiçbir şeyi de doğru olarak göstermezler.

 Peygamberimizin sünnetine uyarlar.

 Ahlak, fazilet ve hikmet sahibidirler.

 Bu gibi büyük kimseler benliklerini ( nefislerini ) kontrol altına almışlardır.

 İyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak farzını ellerinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmışlardır.

 Böyle büyük din adamları Müslümanların ıslahı için çalışır, fesada sebebiyet vermezler.

 Müslümanların paralarını, mallarını toplayıp zimmetine geçirmezler.

 Dört Büyük Mezhep İmamları :

 1- Imam-i Âzam Ebu Hanife ( 80/150 – 700/767): Büyük imam lakabıyla bilinen, Ebu Hanife Küfe’ de Hicri 80 yılında doğdu. Numan ve ailesinin Arap olmadığı kesindir. Onun Farisi veya Türk olduğu şeklinde görüşler vardır. İslam’ın hakim olduğu bir ortamda yetişen Numan, küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i hatmetti. Dindar bir ailede yetişmiştir.

 2-Imam-i Şafii (150/204): Şafii mezhebinin öncüsü imamlardan birisidir. Hicri 150/ Miladi 767 yılında Filistin’ in Gazze şehrinde doğdu. Babası İdris Gazze’ye bir iş için gitmiştir ve orada vefat etmiştir. Soyu Abdi Menaf’ta Hz. Peygamberin soyuyla birleşmektedir. Küçük yaşta babasını kaybetmiştir. Annesi ile fakir bir hayat sürerken Mekke’ ye gitmeye karar verirler. Mekke’de kendisini küçük yaşta ilme vermiştir. yedi yaşında Kur’ an-ı Kerim ‘ i ezberlemiştir. On beş yaşına geldiğinde fetva verebilecek duruma gelmiştir. Yirmi yıl çölde, Huzeyl kabilesi ile birlikte yasayarak Arapçayı ve cahiliye şiirlerini öğrendi. Arapçada söz sahibi olmuştur.

 3- Imam-i Hanbeli (164/241 – 780/855):  164/780 yılında Bağdat’ ta doğdu. 241/855 yılında Bağdat’ ta vefat etti. Dedesi Horasan bölgesinde bulunan Serah’s vilayetinin valisi idi. Babası da komutanlık görevini üstlenmiş bir askerdi. Ahmet b. Hanbel önce Kur’ an-ı Kerim’i hatmetmiş ardından Arapça hadis gibi ilimleri, Hz. Peygamber’ in sahabe ve tabiilerin hayatlarını incelemekle ilim çalışmalarına başlamıştır. Ebu Hanife’nin öğrencisi ve devrin baş kadısı Ebu Yusuf’ tan fıkıh ilmi almıştır. Rivayetle dirayeti birleştiren bir yol izlemiştir.

 4-Imam-i Mâlikî: Maliki Mezhebinin imamıdır. Medine’ de doğmuştur. Ailesi aslen Yemenlidir. Dedesinin yemen valisinden gördüğü zulüm üzerine Medine’ ye yerleşmişlerdir. Kendini tamamen ilme vermiş bir aile ortamında yetişmiş olan İmam Malik ilim tahsil etmeye başlamıştır. En ileri seviyedeki alimlerden ders görme imkanına sahip olmuştur. Önce Kur’an – ı Kerim’i hatmetmiştir peşinden hadisleri ezberlemeye başlamıştır. Annesinin yönlendirmeleri ile büyük ve meşhur alimlerin ders halkalarına katılmıştır.

 Dört Büyük mezhep imamları harici Hadis alimlerimiz, Evliyalar, Mütefekkirler, Alimler’ de yer almaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.