Ana Sayfa tarih “Spiritüalizm” Spiritüal İnsanları ve Spiritüal’ler

“Spiritüalizm” Spiritüal İnsanları ve Spiritüal’ler

69
0

Spiritüalizm, Latince spiritüs kelimesinden türetilmiştir ve öte alem anlamına gelmektedir.

Türk Dil Kurumu ise kavramı tinsellik olarak Türkçe ’ye çevirmiştir. Farklı kaynaklarda spiritüalizm ruhların dünyası anlamına da gelmektedir. Günümüzde birçok insanın ilgi duyduğu ve bir o kadarda korkulan spiritüalizm kavramı farklı tanımlarla literatürde yer bulmaktadır.

Bu tanımların ilki ve en çok kabul göreni kişilerin materyalist düşünceden uzaklaşarak tamamen manevi dünyaya odaklanmasıdır. Ayrıca ruhani işlerle uğraşmakta spiritüalizm olarak tanımlanmaktadır.

Bazı kişiler ise negatif düşüncelerden arınmak ve yaşamın sırrını çözmek olarak ifade etmektedir.

Spiritüal İnsanları ve Spiritüal’ler

Maddi düşüncenin her geçen gün realitede kendini hissettirmesi bireylerin farklı paradigmalara yönelmesine neden olmaktadır.

Batı paradigması olan materyalizmin her alanda kendini hissettirmesi pek çok insanın spiritüalizm’e ilgi duymasını sağlamıştır.

spiritüalizm ile ilgilenen bireyler, tarihin her döneminde farklı tanımlamalar ile karşı karşıya kalmıştır. Ruhani dünya ile ilgilenen bu kişilere falcı, cadı, büyücü gibi isimler verilmiştir. Hatta bazı dönemlerde yakalandıkları zaman idam cezalarıma çarptırılmıştır.

Bu kişiler ise belirli spiritüal’ler ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Spiritüalizm ile ilişki pek çok davranış bulunmaktadır.

Bu davranışlar karma, astral seyahat, reenkarnasyon, falcılık olarak sıralanabilir. Ayrıca teolojik dinlerinde spiritüal’leri bulunmaktadır. Örneğin, İslamiyet inancında yer alan namaz, oruç, abdest gibi davranışlar spiritüalizm içerisinde yer almaktadır.

Spiritüal Ritüeller Nelerdir?

Spiritüalizm; metafizik, ezoterizm, parapsikoloji, teozofi gibi alan ve disiplinlerle ilişki içerisindedir.

Ayrıca birçok ritüeli de bulunmaktadır. Bunların en çok bilineni ise reenkarnasyondur. Ruhun yer değiştirmesi olarak tanımlanabilen reenkarnasyon oldukça tartışmalı bir konudur.

Ruhun ölümsüz bedenin ölümlü olduğuna inanılan bu düşünceye göre, ruh farklı bedenlerde yeniden doğmaktadır. Spiritüal’ler arasında yer alan başka bir kavram ise astral seyahattir. Bu inanışa göre ruh bedenden bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde seyahat edebilmektedir.

Doğu ve Uzakdoğu ülkelerinde spiritüalizm geniş bir yer tutmaktadır. Japonya’da ortaya çıkan Reiki, bir kişinin enerjisini başka bir kişiye aktararak tedavi etmesi olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle ruhsal tedavi yöntemidir.

Yine falcılık da spiritüal ritüeller arasında yer almaktadır. İnanışa göre geleceğin tahmin edilmesi ancak ruhani dünyayla iletişimde söz konusu olabilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.