OSMANLI DEVLETİ’ NİN 2. PADİŞAHI ORHAN BEY

Orhan Bey Dönemi Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey’ in oğludur. Osman Bey’ in ölümünden sonra Osmanlı tahtına geçmiştir. Lakabı, İhtiyarüddin’ dir. Orha Bey tarihte bir çok yabancı bilim

insanların da gözdesi haline gelmiş bir Osmanlı padişahıdır. Osmanlı Devletinde ‘ Sultan’ ünvanını kullanan padişah Orhan Bey’ dir. Orta çağın en büyük seyyahlarından olan ‘ İbni Batuta’ tarafından ‘ Türkmen Hükümdarların En Ulusu’ diye nitelendirilmiştir.

OSMANLI DEVLETİNİN 2. PADİŞAHI ORHAN BEY
Orhan Bey Dönemi

ORHAN BEY DÖNEMİNDEKİ İLKLER

 1. Balkanlarda ilk toprak parçası olan Çimpe Kalesi alınmıştır. Çimpe Kalesinin alınması ile Rumeli’ ye geçilmiştir.
 2.  Osmanlının ilk camisi olan ‘ Hacı Özbek Camii’ yapılmıştır.
 3.  Osmanlı Devletinin ilk sarayı olan ‘ Bey Sarayı ‘ yapılmıştır.
 4. Osmanlı Devletinin ilk gümüş parası bastırılmıştır. Gümüş olarak basılması ekonominin arttığını göstermektedir.
 5. İlk kez divan teşkilatı bu dönemde kurulmuştur.
 6. Osmanlı Devletinin ilk medresesi olan ‘ Süleyman Paşa’ medresesi yapılmıştır.
 7. Osmanlı Devletinin ilk ordusu olan yaya ve müsellem ordusu kurulmuştur.
 8. Osmanlı Devletinin ilk tersanesi Karamürsel’ de kurulmuştur.
 9. İlk imarethane Bursa’ da açılmıştır.
 10. Osmanlı Devletinin ilk vezir atamasını yapmıştır. Osmanlı Devletinin ilk veziri ‘ Alaaddin Paşa’ dır.
 11.  Osmanlı Devletinde ilk bütçe hazırlaması yapılmıştır.
 12.  Osmanlı Devletinde sancak sistemini başlatan ilk padişah Orhan Bey’ dir.
 13. Bizan ile ilk büyük savaş olan ‘ Maltepe Savaşı ( Palekanon ) ‘ yapılmıştır.

ORHAN BEY DÖNEMİNDEKİ DİĞER GELİŞMELER

Orhan Bey döneminde seferlere genellikle oğlu ‘ Süleyman Paşa ‘ katılmıştır. Süleyman Paşa, Çimpe Kalesini üs olarak kullanıp Gelibolu yarımadasını almıştır. Bu nedenle Süleyman Paşa’ ya ‘ Gelibolu Fatihi ‘ ünvanı verilmiştir.

Orhan Bey döneminde devlet teşkilatlanması tam olarak sağlanmıştır. Orhan Bey döneminde Karesioğulları beyliği alınarak Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için ilk adım atılmıştır.

Karesioğulları beyliği denizci bir beylik olduğundan dolayı alınması ile Osmanlı Devletinin donanmasının temelleri oluşturulmuştur. Karesioğulları beyliğinin alınması ile Rumeli bölgesine geçiş hızlanmıştır.

Osmanlı Devleti, Orhan Bey dönemine kadar İlhanlılar Devletine vergi ödemeye devam etmiştir. Orhan Bey döneminde İlhanlılar’ a ödenen vergi kaldırılmış ve Osmanlı Devleti tam bağımsız bir devlet haline gelmiştir. Orhan Bey döneminde ki en önemli gelişmelerden biri de iskan politikasının uygulanmasıdır.

İskan politikası fethedilen bölgelere türkmenlerin yerleştirilmesidir. İskan politikası Osmanlı Devletinin gelişmesine ve büyümesine çok büyük katkı sağlamıştır. İskan politikası sayesinde Balkan bölgesinde fethedilen yerler türkleştirilmiş ve kalıcı olması sağlanmıştır.

Fetihler hızlanmıştır. Anadolu’ da iç huzur sağlanmıştır. İskan politikası sayesinde göçebeler yerleşik hayata geçirilerek üretim arttırılmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.