Ana Sayfa Tarih Osmanlı Devleti 1.MURAT

Osmanlı Devleti 1.MURAT

31
0

Osmanlı Devleti 1.MURAT

Lakabı Hüdavendigar olarak bilinmektedir. Osmanlı tarihinde kardeşlerini öldürerek tahta geçen ilk Osmanlı padişahı 1. Murat‘ tır. Bu dönemde Savcı Bey isyanı çıkmıştır. Savcı Bey, 1. Murat’ ın kardeşidir. Savcı Bey yaptığı taht savaşını kaybederek öldürülmüştür.

1. Murat tahta geçmiştir. 1. Murat döneminin en önemli gelişmesi 1393 yılında yapılan Sazlıdere Savaşı ile Edirne ‘ nin alınmasıdır. Edirne alındıktan sonra başkent yapılmıştır. Başkentin sürekli değişmesinin nedeni fetih bölgelerine yakınlaşarak fetihlerin hızlandırılmasıdır.

MURAT DÖNEMİNDE DEVLET YAPILANMASI

1. Murat döneminde pençik sistemi kurulmuştur. Pençik sistemi savaşta elde edilen esirlerin 1/5′ inin orduya alınmasıdır.

Devşirme sistemi kurulmuştur.

Acemioğlanlar ocağı kurulmuştur. Acemioğlanlar ocağı Osmanlı Devletinde mesleki eğitim veren bir okuldur.

 Kapıkulu ordusu kurulmuştur.

Merkezi Manastır olan Rumeli Beylerbeyliği makamı kurulmuştur. İlk Rumeli Beylerbeyi ‘Lala Şahin Paşa’ dır.

 Defterdarlık, kazaskerlik ve vezir-i azamlık makamları kurulmuştur.

 1. Murat, veraset sisteminde ilk değişikliği yapan Osmanlı padişahıdır. ‘ Devlet sülalenin malıdır’ anlayaşını yıkarak yerine ‘ Devlet padişah ve oğullarının malıdır’ anlayışını getirmiştir.

MURAT DÖNEMİNDEKİ TARİHİ GELİŞMELER

Murat döneminde Osmanlı Devletinin Haçlılara yenildiği ilk savaş olan Ploşnik Savaşı yapılmıştır. 1371 yılında Çirmen Savaşı yapılmış olup Sırplar mağlup edilmiştir. 1. Murat döneminin tarihi açıdan en büyük önemi 1389 ylında 1. Kosova Savaşının yapılmasıdır. 1. Kosova Savaşı Osmanlı Devletinin ilk defa top kullandığı savaştır.

Ayrıca bu savaşta 1. Murat savaş meydanında şehit edilmiştir. 1. Murat, savaş meydanında şehit edilen ilk ve son Osmanlı padişahıdır. Ayrıca 1. Murat döneminde ilk Osmanlı ve Haçlı savaşı olan Sırp Sındığı savaşı yapılmış ve büyük bir zafer elde edilmiştir. 1. Murat tarihe savaş meydanında şehit edilen Osmanlı padişahı olarak geçmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.