Ana Sayfa tarih Moda Üzerine Yazılan Makaleler

Moda Üzerine Yazılan Makaleler

151
0
Moda

Moda Üzerine Yazılan Makaleler

 

Moda nedir?

“Moda nedir?” diye sorulduğunda genellikle ilk akla gelen giyim kuşam ile ilgili olduğudur. Oysa moda insanların temel ihtiyaçları olan yeme içme, barınma vb.

ihtiyaçlardan biri olan giyinme ihtiyacı ile bağlantılı görülse de aslında insana dair her alanın moda ile ilintisine rastlanabilir. Dekorasyon, mimari, otomobil, giyim kuşam vb.

pek çok alandaki kısa ve uzun vadeli değişimler ve bu değişimler sonucu belirlenen özellikler moda kavramını oluşturmaktadır.

Moda

Moda rastgele bir zaman içerisinde ortaya çıktığı gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak değişim de gösterebilir.

Değişen moda beraberinde tüketimi de etkilemektedir zira modayı takip etme düşüncesi var olan yeni modaya uygun tüketim yapmayı gerekli kılacaktır.

Bu sebeple moda bir toplumun tüketim alışkanlıklarının ve tüketim yönelimlerinin genel bir ifadesi ve etkinliği belirli bir dönemi kapsayan, sürekli değişim ve gelişim halinde olan bir olgudur diye tanımlanabilir.

 

Moda Dünya’da 1900’lü yılların başlarında ortaya çıkmıştır. 1900’lü yılların modern terzilerinden biri olan Charles Worth’un yanında çalıştırdığı Paul Poiret adlı tersi Paris’te kendi atölyesini açmış ve yarattığı elbiseler terzilik anlayışına yepyeni bir anlam katmıştır.

Moda kavramının Türkiye’de görüldüğü yıllar ise 1950’li yıllardır. 2. Dünya savaşının bitmesiyle birlikte dışa açılan Türkiye Batı’nın ürettiklerine daha kolay ulaşma imkanı bulmuştur ve bu durum modayı da etkilemiştir.

Bu dönemden sonra geleneksel esintilerden kurtulan moda anlayışı Batı’nın modern diye tabir ettiği moda anlayışına evrilmiştir. Hayatımızın bu denli içerisinde yer alan ve kapitalist sistemde bir pazarlama stratejisi olarak da görülen moda kavramı çeşitli araştırmalara konu olmuş ve hakkında çeşitli makaleler yazılmıştır.

 

           Moda Üzerine Yazılan Makaleler

 

Moda kavramı sıkça gördüğümüz, duyduğumuz ve takip ettiğimiz bir kavram. Dolayısıyla günümüzde hayatın her alanında sıkça karşılaştığımız ve araştırmalara da konu edinen moda kavramı üzerine yazılan birçok makale vardır ve bu makaleler modayı çok farklı açılardan ele almıştır.

Kimi makaleler küreselleşmenin moda üzerindeki etkilerine değinerek tek tipleşen moda anlayışına değinirken, kimi makaleler moda üzerinden yürütülen kapitalist çıkarları ele alarak kapitalist sistemin bir dişlisi haline gelen moda anlayışının insanın yeniye merakı yüzünden insanı ihtiyaç kavramının dışında nasıl bir tüketim anlayışına sürüklediğini ele almıştır.

moda

Bununla birlikte elbette geçmişteki giyim kuşam anlayışı ile birlikte moda kavramının tarihi ve ortaya çıkış serüvenini geçmişten günümüze değişimini ele alan makaleler de kaleme alınmıştır.

Modanın sadece giyimle alakalı olmadığını vurgulayan ve mimari gibi farklı alanlarla etkileşimine değinen makaleler de literatürlerde yer almaktadır. Günümüzdeki güncel moda eğilimleri ve moda kuramlarının da konu edindiği makaleler söz konusudur. Bu makalelerde kuramcıların moda üzerine yapmış olduğu tespitler yer almıştır.

Kısacası moda kavramı araştırmacılar tarafından hemen hemen her yönüyle araştırılmış ve bu şekilde moda üzerine pek çok makale yazılmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.