Ana Sayfa tarih Kabala Nedir ? Kabala Öğretisi!

Kabala Nedir ? Kabala Öğretisi!

73
0
kabala

Kabala Nedir ? Kabala Öğretisi! hakkında bilinmeyenler

Kelime anlamı ‘alma’ olan Kabala, Tanrı ile evren arasında ilişki üzerine yoğunlaşan öğretiler topluluğudur.

Öğreti, dünyanın ve evrenin anlamını soyut kavramlar üzerine yoğunlaşarak anlamaya çalışır. Oldukça geçmiş zamanlara giden öğreti, toplumlarda farklı anlamlar kazanmıştır.

Yaklaşık 4 bin yıllık tarihi boyunca, farklı dönemlerde büyü, lanet ve mucize diye adlandırılan öğretilerin gerçek anlamı üzerine tartışmalar ise devam etmektedir.

Derin geçmişi ve ilk günlerinden günümüze kadar üzerine yapılan yorumlar bu ezoterik Yahudi öğretilerinin daha da karmaşık bir hale gelmesine neden olmuştur.

Kabala Tarihi

Kabala, inanışa göre M.Ö 2.yy’da Yaratılış Kitabı’nı yazan İbrahim ile başlamıştır. 200’lü yıllarda ise bu öğretiler hakkında daha geniş risaleler kaleme alınmıştır. Zohar’ın Kabala üzerine değerlendirmeleri tarihin o döneminde öğretiyi anlamak için önemli bir kaynak statüsündedir.

Özellikle 12 ve 13. yy sonrasında Kabala üzerine farklı çalışmalar bulunmaktadır. Isaac Luria, 1500’lü yıllarda Kabala öğretileri hakkında ciddi çalışmalar yapmıştır.

Yehuda Aşlag’ın ‘On Sefirot Çalışması’ isimli çalışması öğreti hakkında yazılan bir ders kitabı niteliğindedir.

Kabala üzerine inanç sahibi olan kişilerin bu çalışmayı okumaları ve anlamaları oldukça önemlidir.

Kabala Öğretisi

Evrenin kaynağı üzerinde yoğunlaşan bir öğretidir. İnanışa göre, dünyayı anlamak için sadece doğa bilimleri yeterli değildir. Dünyayı bütünüyle anlamanın tek yolu duyuların dünyasını keşfetmek ve anlayabilmektir.

Duyuların dünyasını keşfetmek evrenin kaynağını çözmeye yetecek ve hayatı anlamlandırmayı olanaklı hale getirecektir. Öğretiyi sürdürenlerin savına göre, yaşam içerisinde eksik olanı bilmek gerçek tatmine ulaşmayı sağlayacaktır.

İnanışa göre gerçeklik iki güç üzerine yoğunlaşmıştır. Bunlar alma ve ihsan etme arzusudur. Bu iki güç bireyleri gerçeğe ulaştırmaktadır.

Kabala inancına göre insan dünya üzerine Yaradan tarafından gönderilmiştir. Aynı şekilde dünya üzerinde var olan pek çok şeyi de Yaradan’ın gönderdiği üst güçler yönlendirir.

Dünya içerisinde reel gerçekliği olan cisimlerin yanı sıra saklı olan ve beş duyu organıyla görülemeyen varlıklar da bulunmaktadır. Yaradan, en üst güç ve her şeyi kontrol eden varlıktır. Kabala öğretisi ise bu üst güçlerin yapısını, kanunlarını ve haritasını kendisinde saklamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.