Ana Sayfa tarih Hadisler Neden Dinde Önemlidir ?

Hadisler Neden Dinde Önemlidir ?

66
0
hadisler-neden-onemlidir

Hadisler Neden Dinde Önemlidir

Hadis olamadan Kurân anlaşılamaz

       İslâm, peygamberlere imanı şart koşan ve önceki tahrip edilen din anlayışı üzerine bilgilerin de verildiği bir kutsal bir yazıttır. Anlatılan önceki dinler de peygamberlere inanç azaldığından tahrip olmuş ve yerine bugün bildiğimiz anlamdaki İslamiyet doğmuştur. İslâm dini Hz.

Muhammed (S.A.V) tarafından nazil edilmiştir. İlk kez yazılı hale getiren kişi ise Hz. Osman(R.A.) ‘ dır.

Okunduğunda anlaşılacağı üzere Kurân-ı Kerim’in yüzeysel ve ağır bir anlatım dili vardır. Ana hatlar bellidir ancak yoruma dayalı ve çeviri hatalarına müsaittir.

Hadisler bu noktada devreye girer. Hadisler, dini doğru anlamayı kolaylaştıracak olan İslâm dinin peygamberi Hz. Muhammed(S.A.V.) ‘in söylediği genel kural niteliğindeki sözleridir.

 1400 yıl önceden günümüze

             Her alanda olabileceği gibi hadisler üzerinde de süre gelen zaman içinde spekülasyonlar olmuştur.

Hadis konusu aynı zamanda bir bilim dalıdır. Geçen yıllar içinde her dönem hadislerin doğruluğu ile ilgili araştırmalar yapılmış ve kitaplaştırılmıştır.

Günümüzde rivayetlere göre doğruluk ihtimali en güçlü hadisleri içeren ve kitaplaştırılmış yayınları bulmak mümkündür.

 Hadisler olmasaydı

 666 sayfalık Kurân, hadislere bakılmaksızın okunduğunda çok farklı manalar ve inanç sistemleri oluştururdu.

Bunun en canlı kanıtını günümüzde mezhepler üzerinde görmek mümkün.

Kurân, eksiksiz şekilde elimizde olmasına ve hadisler ile desteklenmesine rağmen hala hakkında bilgi verilmeyen kısımlardaki görüş ayrılıkları neden i ile mezhep adı altında ayrılığa yol açmıştır.

İslâm din i yapısı itibari ile soğana benzer. Emir ve yasaklar yüzeysel bakıldığında net olmakla birlikte, istisnai durumlar söz konusu olabilmektedir.

            Araştırıldıkça katman katman alt metinlere ve detaya ulaşabilirsiniz. Bu denli ayrıntılı bir inanış söz konusunda olduğu için hadislerin önem i yadsınamaz.

Hz. Muhammed(S.A.V.) peygamberliği süresince sarf ettiği sözler, bir çoğu unutulmuş ve günümüze aktarılamamış olmasına rağmen hala Kurân-ı Kerim’i doğru anlamak için yeterli düzeydedir.

Kurân da hadislerin önemi bir çok yerde vurgulanmış ve dini anlamanın yolunu hadisleri doğru anlamak olduğu bildirilmiştir.

             Geçmişten günümüze aktarılan bilgilere göre peygamberlerin yaşantısı da, bize örnek olmuş ve yol göstermiştir. İnançlı kimseler için bir yaşam metodu niteliğindedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.