Genel Kültür Avrupadaki Türk Devletleri

Avrupada Kurulan Türk Devletleri Genel Kültür Bilgileri

 Avrupa Hunları

 Avrupa Hunları Anadoluya akın yapan ilk Türk topluluğudur. Avrupa Hun İnparatorluğunu kuran Balamir’dir. Balamir, Kama Tarkan’ın ölümüyle yönetime geçmiştir. Balamir’den sonra Alipbi (378-390) yönetime geçti. Avrupalılar Alipbi’ye “Baltazar” unvanı vermiştir. En önemli hükümdarları Atilla’dır. Atilla, hristiyanların dini lideri papayı diz çöktürmüştür. Atilla Avrupa’da “Tanrı’nın Kırbacı” olarak anılır.

 Avarlar (Juan Juanlar)

 İstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir. İstanbul’u Sasanilerle beraber,619 ve 626 yıllarında iki kez kuşattılar. Avarlar ölümden sonraki yaşama inanmışlardır. Bundan dolayı mezarlara yiyecek ve içecek koymuşlardır. Avarlara Franklar son verdi(805).

 Macarlar

 Avrupa’da “Hungarlar” olarak bilinen Macarlar bugünkü Macaristan’da kurulup Katolik olmuşlardır. Slavların Germenleşmesini önlemişlerdir.

 Bulgarlar

 Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı Divanü Lügati’t Türk’te sayılan Türk boylarındandır. Tuna ve İtil olarak iki kola ayrılmışlardır. Tuna kolu Hristiyanlığı benimseyerek Slavlaşmıştır. İtil kolu İslamiyeti benimseyerek varlıklarını korumuşlardır. Papa, Bulgar hükümdarlarına “Çar” unvanı vermiştir. Bulgarlar Moğollar tarafından 1237 yılında yıkılmışlardır.

 Türgişler

 Türgişler Emevilerle mücadele ederek Emevilerin Orta Asya hâkimiyetine engel olmuşlardır. Türk tarihinde ilk defa para basmışlardır. Başkenti Balasagun’dur. Yerleşik yaşama geçmişlerdir.

 Hazarlar

 Museviliği benimseyen ilk ve tek Türk topluluğudur. Hükümdarlarına “Kağan” demişlerdir. Müslüman Arap ordularına karşı mücadele eden ilk Türk topluluğudur(Hz. Osman Dönemi). Ticarette gelişmişlerdir. Paralı asker kullanmışlardır. Hazarları Rus Knezliği yıkmıştır.

 Kıpçaklar (Kumanlar)

 Rusların Karadeniz’e inmelerine engel olmuşlardır. Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Ruslar ile mücadeleleri İgor Destanı’na konu olmuştur. 1239’da Moğollar tarafından yıkılmışlardır.

 Kırgızlar

 Manas Destanı ve Yenisey Yazıtları’nı oluşturmuşlardır. Moğol Egemenliğine giren ilk Türk topluluğudur. Dünyanın en uzun destanı “Manas Destanı”dır.

 Karluklar

 Müslümanlığı benimseyen ilk Türk topluluğudur. Talas Savaşı’nda Çin’e karşı Arapları desteklemiştir. Karahanlı Devleti’nin kuruluşunda etkili olmuşlardır.

 İskitler (Sakalar)

 “Türklerin Atası” olarak bilinirler.

 Peçenekler

 Tam bir devlet teşkilatı kuramayan tek Türk boyudur. Malazgirt Savaşı’nda Selçuklu tarafına geçerek Bizan’ın kaybetmesinde etkili olmuşlardır. Varlıklarına Kıpçak Türkleri son vermiştir.

 Oğuzlar (Uzlar)

 Oğuz ismine ilk Yenisey Kitabelerinde rastlanmıştır. Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda etkili olmuşlardır.Müslüman olanlarına “Türkmen” denilmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.