Ana Sayfa tarih Ezoterizm  Nedir? Bir Din Midir ?

Ezoterizm  Nedir? Bir Din Midir ?

82
0
ezoterizm

Ezoterizm  Nedir ? Bir Din Midir ?

Herkesin filmlerden, kitaplardan ya da kulaktan dolma bildiği bazı şeyler vardır.

Bu bilgiler genellikle metafizik ögeler içermekte olup, ne olduklarını ya da var olup var olmadıklarını kesin olarak kimsenin bilemediği ögelerdir.

Buradan yola çıkıldığında, ‘ezoterizm’ tam olarak böyle bir kavramdır. Pek çok kitap, dizi ya da filmde geçen bu ‘sihirli’ kelimenin aslında neye karşılık geldiğini çoğu kimse tam anlamıyla bilmemektedir.

Kelimenin kökeninden yola çıkıldığında büyülü, gizemli ya da doğaüstü bir sözcük olduğunu anlamak her ne kadar mümkün olsa da, kelimenin sözlük anlamına karşı kafa karışıklığı insanlar arasında oldukça yaygındır.

ezoterik-orgutler-

Ezoterizm Aslında Nedir?

Dini hikayelerde ya da gizemli olayların anlatıldığı kitaplardan bu kelimeye oldukça sık rastlanmaktadır.

Ezoterizmin kelime anlamı, az kişi tarafından bilinen bir bilginin zorlu bir eğitim sürecinin ardından seçilmiş kişilere aktarılmasıdır. Buradan yola çıkıldığında, ezoterizmde esas olan az kişinin öz bilgiye sahip olması ve bu bilgiye ulaşırken de zorlu sınavlardan ya da testlerden geçmeleridir denilebilir.

Bu zorlu test ve sınavlardan oluşan sürece de inisiyasyon adı verilmektedir. Burada amaç, kişinin spritüal yani ruhsal gelişimini tamamlamasını sağlamak ve buna yönelik bir çalışma içinde kişinin kendini yetiştirmesidir.

Kelimenin Latince anlamına bakıldığında ise ‘bir yere kabul edilme, hoş görülme, başlama’ anlamları görülmektedir.

Ezoterizme geri dönersek, aslında bunun bir öğreti olduğunu söylemek mümkün olacaktır.

Fakat burada şu hataya düşmemek gerekir; ezoterizm bir din değildir. Dolayısıyla müritleri ya da bir şeyhi yoktur. Ezoterizm tamamen bilginin ‘içsel yollarla’ aktarılmasına dayanan bir öğreti, bir akımdır.

Bu açıdan bakıldığında her şey daha açık görülebilmektedir.

Esoteric-

Ezoterizm Var Mıdır yok Mudur?

Çok çok uzun yıllardan beridir insanların tartışa geldikleri konuların başında da ezoterizm gelmektedir.

Ruhani bilgilere inanan kişiler tarafından bu durum direkt olarak kabul görmektedir. Ancak toplumun geneline bakıldığından ezoterizme olan inancın ‘cin çağırma ayinlerinden’ pek de farklı şekilde görülmediği açıktır.

Yani, insanlar için ezoterizm; komik, eğlenceli ancak bir o kadar ‘acaba gerçek mi’ sorusunu sorarak yaklaştıkları bir konu…

Ezoterizmin bir mistik öge olarak değil de, bir öğreti olarak insanlara anlatılması insanların bakış açılarında bir değişikliğe yol açabilir mi? Denemekten zarar gelmez …

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.